Over ons

Alleco Energy Group gelooft in de zon als prominente energiebron voor de toekomst. Ons streven is door middel van Solar Parken door heel Nederland de huidige en volgende generaties te voorzien van een duurzame en onuitputtelijke bron van energie: de zon! Binnen tien jaar willen wij tientallen grootschalige solar projecten realiseren en enkele honderdduizenden huishoudens voorzien van elektra, warmte en koeling. Solar Campus Purmerend is de eerste stap van Alleco Energy Group, naar een groene toekomst!

Alleco Energy Group
Solar Campus Purmerend is een coöperatie waarin de leden de eindbesluiten nemen. Het bestuur zal de eerste jaren gevormd worden door de Alleco Energy Group. De taken van het bestuur/Alleco Energy Group zijn : het oprichten van de coöperatie, het inrichten van het park, de ledenwerving, het afsluiten van contracten en de financiële afwikkelingen met de leden en de financiële instellingen regelen. Volgens de statuten zal dit eerste bestuur na drie jaar worden herkozen of vervangen middels een stemming in de algemene vergadering door de leden.

Coöperatie Solar Campus Purmerend
Omdat de Coöperatie Solar Campus Purmerend een belastingplichtige entiteit is, wordt de boekhouding ondergebracht bij een onafhankelijk en erkent accountantskantoor. Hiermee wordt geborgd dat alle financiële zaken netjes worden verzorgd en geadministreerd.

Vragen of informatie
Natuurlijk kan Solar Campus Purmerend alleen werkelijkheid worden als u ons steunt en middels een voorinschrijving uw belangstelling toont. Draag ook uw steentje bij door een enorme Co2 reductie te realiseren en de steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen te besparen!

ACTIEPRIJS VOOR VROEGE INSCHRIJVERS

Natuurlijk kan Solar Campus Purmerend alleen werkelijkheid worden als u ons steunt en middels een voorinschrijving uw belangstelling toont. Een voorinschrijving is geheel vrijblijvend. Alle voorinschrijvingen krijgen een aanbod voor een definitief lidmaatschap en de aankoop van zonnepanelen. Als u zich vóór december inschrijft, krijgt u zelfs een extra scherpe actieprijs. Net als bij een nieuwbouwproject, zal Solar Campus Purmerend worden gerealiseerd zodra er voldoende aanmeldingen zijn. Profiteer nu van de aanbieding en schrijf u in! Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem dan zeker contact met ons op!