Zonne-energie van Solar Campus Purmerend

Met energie van het zonnepark Solar Campus Purmerend krijg je goeie energie van 21.600 zonnepanelen. De coƶperatie zorgt ervoor dat inwoners van Purmerend ook zonnepanelen kunnen kopen, zonder ze op hun dak te hoeven plaatsen. Sinds eind 2016 levert het grootste binnenstedelijke zonnepark goeie energie voor 1.400 huishoudens, die we delen via VandeBron!

In samenwerking met