Alleco Solar Energy B.V. realiseert 22.000 zonnepanelen op Solar Campus Purmerend

Na jaren van voorbereiding zijn de overeenkomsten voor de realisatie van het zonnepark “Solar Campus Purmerend” op vrijdag 8 april 2016 getekend tussen de Alleco Solar Energy B.V. en de gemeente Purmerend.

“Solar Campus Purmerend” heeft een oppervlakte van 8,5 hectare – ongeveer 19 voetbalvelden – en is daarmee een van de grootste solarparken van de Benelux en het grootste in stedelijk gebied. De circa 22.000 zonnepanelen, vertegenwoordigen een investering van ruim 6 miljoen euro en wekken ruim 5,5 miljoen KWh per jaar aan groene energie op. Met deze hoeveelheid kunnen ca. 1.400 huishoudens, in en rondom Purmerend van lokale en duurzame energie worden voorzien. De opgewekte energie wordt rechtstreeks van het “Solar Campus Purmerend” geleverd door energiebedrijf Vandebron.

Het zonnepark levert een bijdrage in de reductie CO2 van circa 2.375 ton per jaar. Dat is evenveel als 500 hectare bos. De gemeente Purmerend wil graag meewerken aan deze duurzame ontwikkeling en is erg positief over de komst van “Solar Campus Purmerend” dat op Baanstee-Noord zal worden gebouwd. De gemeente beschouwt de ontwikkeling van een zonnepark op deze locatie als een goed alternatief voor de tijdelijke invulling van het bedrijventerrein.

Ontwikkelaar Alleco Energy Group, initiatiefnemer van het project, is verantwoordelijk voor de exploitatie en het management en werkt middels een zogenaamd DBMF contract samen met Ecorus. Ecorus zorgt voor het ontwerp, bouw, onderhoud en financiering van het project. De financiering wordt mede mogelijk gemaakt door het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland.

Nadere informatie kunt u krijgen bij Pieter Bakker, Piet Stout of Gerrit Tol via telefoonnummer: 010-2310900