All posts by solar campus purmerend

Uitnodiging opening!

U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de officiële opening van Solar Campus Purmerend.
Datum: vrijdag 4 november
Locatie: terrein Baanstee-Noord. U kunt parkeren langs de toegangsweg en aan de Westerweg.

Programma
14.30 uur: inloop
15.00 uur: welkomstwoord door wethouder Mario Hegger
15.10 uur: sprekers
• Piet Stout, directeur Alleco Energy Group
• Jack van der Hoek, gedeputeerde provincie Noord-Holland
• Frans Latjes, directeur Ecorus
15.40 uur: officiële opening door gedeputeerde Jack van der Hoek en wethouder Mario Hegger
15.45 uur: drankje en hapje
16.00 uur: Vandebron informeert bewoners over energielevering en geeft rondleiding
18.30 uur: einde bijeenkomst

Voor een toelichting kunt u contact opnemen met de Dhr. Piet Stout, tel.nr.
06-46735032 of e-mail piet.stout@allecogroup.com.

Alleco Solar Energy B.V. realiseert 22.000 zonnepanelen op Solar Campus Purmerend

Na jaren van voorbereiding zijn de overeenkomsten voor de realisatie van het zonnepark “Solar Campus Purmerend” op vrijdag 8 april 2016 getekend tussen de Alleco Solar Energy B.V. en de gemeente Purmerend.

“Solar Campus Purmerend” heeft een oppervlakte van 8,5 hectare – ongeveer 19 voetbalvelden – en is daarmee een van de grootste solarparken van de Benelux en het grootste in stedelijk gebied. De circa 22.000 zonnepanelen, vertegenwoordigen een investering van ruim 6 miljoen euro en wekken ruim 5,5 miljoen KWh per jaar aan groene energie op. Met deze hoeveelheid kunnen ca. 1.400 huishoudens, in en rondom Purmerend van lokale en duurzame energie worden voorzien. De opgewekte energie wordt rechtstreeks van het “Solar Campus Purmerend” geleverd door energiebedrijf Vandebron.

Het zonnepark levert een bijdrage in de reductie CO2 van circa 2.375 ton per jaar. Dat is evenveel als 500 hectare bos. De gemeente Purmerend wil graag meewerken aan deze duurzame ontwikkeling en is erg positief over de komst van “Solar Campus Purmerend” dat op Baanstee-Noord zal worden gebouwd. De gemeente beschouwt de ontwikkeling van een zonnepark op deze locatie als een goed alternatief voor de tijdelijke invulling van het bedrijventerrein.

Ontwikkelaar Alleco Energy Group, initiatiefnemer van het project, is verantwoordelijk voor de exploitatie en het management en werkt middels een zogenaamd DBMF contract samen met Ecorus. Ecorus zorgt voor het ontwerp, bouw, onderhoud en financiering van het project. De financiering wordt mede mogelijk gemaakt door het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland.

Nadere informatie kunt u krijgen bij Pieter Bakker, Piet Stout of Gerrit Tol via telefoonnummer: 010-2310900

Alleco Solar Energy B.V. realiseert 22.000 zonnepanelen op Solar Campus Purmerend

Na jaren van voorbereiding zijn de overeenkomsten voor de realisatie van het zonnepark “Solar Campus Purmerend” op vrijdag 8 april 2016 getekend tussen de Alleco Solar Energy B.V. en de gemeente Purmerend.

“Solar Campus Purmerend” heeft een oppervlakte van 8,5 hectare – ongeveer 19 voetbalvelden – en is daarmee een van de grootste solarparken van de Benelux en het grootste in stedelijk gebied. De circa 22.000 zonnepanelen, vertegenwoordigen een investering van ruim 6 miljoen euro en wekken ruim 5,5 miljoen KWh per jaar aan groene energie op. Met deze hoeveelheid kunnen ca. 1.400 huishoudens, in en rondom Purmerend van lokale en duurzame energie worden voorzien. De opgewekte energie wordt rechtstreeks van het “Solar Campus Purmerend” geleverd door energiebedrijf Vandebron.

Het zonnepark levert een bijdrage in de reductie CO2 van circa 2.375 ton per jaar. Dat is evenveel als 500 hectare bos. De gemeente Purmerend wil graag meewerken aan deze duurzame ontwikkeling en is erg positief over de komst van “Solar Campus Purmerend” dat op Baanstee-Noord zal worden gebouwd. De gemeente beschouwt de ontwikkeling van een zonnepark op deze locatie als een goed alternatief voor de tijdelijke invulling van het bedrijventerrein.

Ontwikkelaar Alleco Energy Group, initiatiefnemer van het project, is verantwoordelijk voor de exploitatie en het management en werkt middels een zogenaamd DBMF contract samen met Ecorus. Ecorus zorgt voor het ontwerp, bouw, onderhoud en financiering van het project. De financiering wordt mede mogelijk gemaakt door het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland.

scp_nieuws

Nadere informatie kunt u krijgen bij Pieter Bakker, Piet Stout of Gerrit Tol via telefoonnummer: 010-2310900

College positief over initiatief zonnepanelenpark Baanstee-Noord

In het voorjaar van 2013 benaderde Alleco Energy Group de gemeente met het initiatief om op bedrijventerrein Baanstee-Noord tijdelijk een zonnepanelenpark te realiseren. Het college staat positief tegenover het initiatief en inmiddels zijn verkennende gesprekken gevoerd. Wethouder Berent Daan: “het plan sluit goed aan bij de duurzaamheidsambities van het college en wij steunen de ambitie van Alleco Energy Group om tot een snelle realisatie te komen”.

Het initiatief betreft concreet de realisatie van circa 8 hectare zonnepanelen. Dit komt neer op zo’n 24.000 panelen. De beoogde locatie op het bedrijventerrein wordt voor een periode van 17 jaar gehuurd. Als het initiatief wordt gerealiseerd, kan dit leiden tot het opwekken van ongeveer 5.000MWh duurzame stroom per jaar. Dit is toereikend om 1500 huishoudens van stroom te voorzien en het betekent een reductie van de CO2-uitstoot van circa 3.000 ton per jaar.

Procedure
Ondanks de positieve grondhouding van het college, past het initiatief niet zondermeer binnen de planregels van het huidige bestemmingsplan. De gemeente heeft de initiatiefnemer inmiddels laten weten dat zij bereid is om vanuit de gemeente een passende inspanning te leveren om de bijbehorende procedure te doorlopen. De initiatiefnemer wordt uitgenodigd om op korte termijn met de gemeente het vooroverleg op te starten. De initiatiefnemer moet wel zelf een aanvraag voor de omgevingsvergunning indienen.

Duurzaamheidsambities

Het plan sluit goed aan bij de duurzaamheidsambities van de gemeente. Deze zijn vastgelegd in het milieubeleidsprogramma Purmerend 2012-2016. Hierin staat dat de gemeente waar mogelijk en wenselijk initiatieven stimuleert op het gebied van elektrisch vervoer, groene grondstoffen en duurzame elektriciteit. Daarnaast speelt bij de ontwikkeling van bedrijventerrein Baanstee-Noord duurzaamheid een centrale rol. Met dit initiatief kan een tijdelijke en duurzame invulling worden gegeven aan een deel van het terrein waar nog geen bouwactiviteiten plaatsvinden.

Purmerend, 26 februari 2014
Voor een toelichting kunt u contact opnemen met team Communicatie, Floris Roos, telefoon (0299) 452 561 of per e-mail naar f.roos@purmerend.nl

Alleco Energy Group introduceert de zonnigste barbecue van Nederland

Alleco Energy Group richt zich op duurzame energie in de breedste zin van het woord. Zowel op grote schaal als op kleinere schaal. Tegenover een project met de grootte van de Solar Campus Purmerend staat bijvoorbeeld de Solar Cooker, die Alleco Energy Group nu introduceert in Nederland. Met de Solar Cooker bereidt u de lekkerste barbecuegerechten. Niet met kolen of elektriciteit, maar met hitte die wordt gehaald uit de straling van de zon. Deze duurzame manier van barbecueën is niet alleen heel voordelig, maar vooral ook heel smakelijk. U bereidt de heerlijkste groente-, vlees-, vis- of soepgerechten met deze innovatieve barbecue. Zoals gezegd, deze barbecue is nieuw in Nederland. Wilt u de primeur hebben onder uw vrienden en familieleden? Vraag vandaag een Solar Cooker aan en nodig ze alvast uit voor de zonnigste barbecue van Nederland – in uw achtertuin of op uw camping!

Update Solar Campus Purmerend

Bron: Solar Campus Purmerend

Het waren de laatste maanden van dit jaar voor ons spannende maanden. Het Energieakkoord met de daaraan gekoppelde belangrijke (belasting)wetsvoorstellen zou door de 1e en 2e kamer worden behandeld. De voorstellen voortkomend uit het Energieakkoord waren voor vele solarprojecten en zo ook voor Solar Campus Purmerend niet echt ideaal. Wij, maar ook de hele solarbranche, hebben o.a. vele Kamerleden benaderd om de voorstellen nog enigszins aan te passen maar dit heeft weinig succes gehad. Het enige positieve dat nog aangepast werd is dat ieder die investeert in decentrale energie minimaal 10 jaar lang zeker is dat het belastingvoordeel gehandhaafd blijft. Daarna kan er een geleidelijke afbouw komen. Dit is natuurlijk heel wat voor een regering die constant van koers verandert en bijna jaarlijks alle regels weer wil wijzigen.

Wat betekent dit nu voor Solar Campus Purmerend? Wij weten nu met welke wet- en regelgeving we de komende jaren te maken hebben en gaan daar naar handelen. Wij zien nog steeds goede mogelijkheden om Solar Campus Purmerend te realiseren ondanks de tegenwerking van de landelijke overheid. Deze is niet gebaat bij burgers die op grote schaal hun energie van eigen zonnepanelen willen gaan afnemen. Dit scheelt de overheid veel te veel inkomsten op het gebied van energie belasting.

Solar Campus Purmerend is nu bezig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning om op de Baanstee-Noord het solarpark in te richten. Tevens zijn we bezig om met diverse middelen het project financieel rond te krijgen. Aandelen, obligaties maar ook crowdfunding zijn middelen om het voor de particulier nog aantrekkelijker te maken om lid te worden en mee te investeren in zonnepanelen in Solar Campus Purmerend.

Dit zijn trajecten die nog wel enige tijd in beslag gaan nemen. Samen met de gemeente Purmerend zullen wij er alles aan doen om toch in de tweede helft van 2014 de eerste zonnepanelen te gaan plaatsen. Wij zullen medio 2014 met regelmaat de stand van zaken melden op onze site. Misschien kunt u uw omgeving ook attenderen op de mogelijkheden om als lid van Solar Campus Purmerend een goedkope en onafhankelijke stroomvoorziening te krijgen. We hebben nog wel een hoop leden nodig.

Wij willen u nogmaals bedanken voor uw interesse en wensen u en uw dierbaren gezellige kerstdagen en een gezond en duurzaam 2014 toe.

Namens het gehele Solar Campus Purmerend team.