Update Solar Campus Purmerend

Bron: Solar Campus Purmerend

Het waren de laatste maanden van dit jaar voor ons spannende maanden. Het Energieakkoord met de daaraan gekoppelde belangrijke (belasting)wetsvoorstellen zou door de 1e en 2e kamer worden behandeld. De voorstellen voortkomend uit het Energieakkoord waren voor vele solarprojecten en zo ook voor Solar Campus Purmerend niet echt ideaal. Wij, maar ook de hele solarbranche, hebben o.a. vele Kamerleden benaderd om de voorstellen nog enigszins aan te passen maar dit heeft weinig succes gehad. Het enige positieve dat nog aangepast werd is dat ieder die investeert in decentrale energie minimaal 10 jaar lang zeker is dat het belastingvoordeel gehandhaafd blijft. Daarna kan er een geleidelijke afbouw komen. Dit is natuurlijk heel wat voor een regering die constant van koers verandert en bijna jaarlijks alle regels weer wil wijzigen.

Wat betekent dit nu voor Solar Campus Purmerend? Wij weten nu met welke wet- en regelgeving we de komende jaren te maken hebben en gaan daar naar handelen. Wij zien nog steeds goede mogelijkheden om Solar Campus Purmerend te realiseren ondanks de tegenwerking van de landelijke overheid. Deze is niet gebaat bij burgers die op grote schaal hun energie van eigen zonnepanelen willen gaan afnemen. Dit scheelt de overheid veel te veel inkomsten op het gebied van energie belasting.

Solar Campus Purmerend is nu bezig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning om op de Baanstee-Noord het solarpark in te richten. Tevens zijn we bezig om met diverse middelen het project financieel rond te krijgen. Aandelen, obligaties maar ook crowdfunding zijn middelen om het voor de particulier nog aantrekkelijker te maken om lid te worden en mee te investeren in zonnepanelen in Solar Campus Purmerend.

Dit zijn trajecten die nog wel enige tijd in beslag gaan nemen. Samen met de gemeente Purmerend zullen wij er alles aan doen om toch in de tweede helft van 2014 de eerste zonnepanelen te gaan plaatsen. Wij zullen medio 2014 met regelmaat de stand van zaken melden op onze site. Misschien kunt u uw omgeving ook attenderen op de mogelijkheden om als lid van Solar Campus Purmerend een goedkope en onafhankelijke stroomvoorziening te krijgen. We hebben nog wel een hoop leden nodig.

Wij willen u nogmaals bedanken voor uw interesse en wensen u en uw dierbaren gezellige kerstdagen en een gezond en duurzaam 2014 toe.

Namens het gehele Solar Campus Purmerend team.