Cooperaties met belastingkorting krijgen investeringszekerheid voor 10 jaar.

Bron: Energeia

Coöperaties die in aanmerking komen voor de korting op de energiebelasting uit het energieakkoord, krijgen de zekerheid dat ze daar tien jaar lang gebruik van kunnen maken. Dat is deze dinsdag vastgelegd in een amendement bij het Belastingplan 2014, dat is aangenomen door de Tweede Kamer.

Het amendement was ingediend door Groenlinks-fractievoorzitter Bram van Ojik en is bedoeld om coöperaties investeringszekerheid voor de lange termijn te geven. Er is immers geen keiharde garantie dat de in het energieakkoord afgesproken korting op de energiebelasting ook daadwerkelijk lang blijft bestaan. Het staat komende kabinetten immers vrij om de maatregel weer terug te draaien. In het voorstel van Van Ojik is nu geregeld dat coöperaties minimaal tien jaar van de belastingkorting kunnen profiteren, ook als een jaar later de kortingsregeling weer wordt afgeschaft. Als het verlaagde tarief komt te vervallen, of als de korting wordt verminderd, kunnen de coöperaties die er al gebruik van maken de resterende jaren van de tien jaar nog van de kortingsregeling gebruik blijven maken.

Een voorbeeld: als een coöperatie in 2014 door de Belastingdienst wordt aangemerkt als een coöperatie die recht heeft op de belastingkorting van 7,5 cent per kWh, dan gaat vanaf dat moment de periode van tien jaar in. Als dan in bijvoorbeeld 2016 de belastingkorting door de Kamer weer zou worden teruggedraaid, dan kan die coöperatie toch nog tot 2024 van de regeling gebruik blijven maken. Maar zou de belastingkorting in 2024 worden afgeschaft, dan zou diezelfde coöperatie wel direct zijn recht op korting verliezen, omdat dan al tien jaar gebruik is gemaakt van de regeling. Een andere coöperatie die in 2023 voor het eerst voor de regeling in aanmerking komt, zou in dat laatste geval wel nog zijn tien jaar mogen afmaken.