College positief over initiatief zonnepanelenpark Baanstee-Noord

In het voorjaar van 2013 benaderde Alleco Energy Group de gemeente met het initiatief om op bedrijventerrein Baanstee-Noord tijdelijk een zonnepanelenpark te realiseren. Het college staat positief tegenover het initiatief en inmiddels zijn verkennende gesprekken gevoerd. Wethouder Berent Daan: “het plan sluit goed aan bij de duurzaamheidsambities van het college en wij steunen de ambitie van Alleco Energy Group om tot een snelle realisatie te komen”.

Het initiatief betreft concreet de realisatie van circa 8 hectare zonnepanelen. Dit komt neer op zo’n 24.000 panelen. De beoogde locatie op het bedrijventerrein wordt voor een periode van 17 jaar gehuurd. Als het initiatief wordt gerealiseerd, kan dit leiden tot het opwekken van ongeveer 5.000MWh duurzame stroom per jaar. Dit is toereikend om 1500 huishoudens van stroom te voorzien en het betekent een reductie van de CO2-uitstoot van circa 3.000 ton per jaar.

Procedure
Ondanks de positieve grondhouding van het college, past het initiatief niet zondermeer binnen de planregels van het huidige bestemmingsplan. De gemeente heeft de initiatiefnemer inmiddels laten weten dat zij bereid is om vanuit de gemeente een passende inspanning te leveren om de bijbehorende procedure te doorlopen. De initiatiefnemer wordt uitgenodigd om op korte termijn met de gemeente het vooroverleg op te starten. De initiatiefnemer moet wel zelf een aanvraag voor de omgevingsvergunning indienen.

Duurzaamheidsambities

Het plan sluit goed aan bij de duurzaamheidsambities van de gemeente. Deze zijn vastgelegd in het milieubeleidsprogramma Purmerend 2012-2016. Hierin staat dat de gemeente waar mogelijk en wenselijk initiatieven stimuleert op het gebied van elektrisch vervoer, groene grondstoffen en duurzame elektriciteit. Daarnaast speelt bij de ontwikkeling van bedrijventerrein Baanstee-Noord duurzaamheid een centrale rol. Met dit initiatief kan een tijdelijke en duurzame invulling worden gegeven aan een deel van het terrein waar nog geen bouwactiviteiten plaatsvinden.

Purmerend, 26 februari 2014
Voor een toelichting kunt u contact opnemen met team Communicatie, Floris Roos, telefoon (0299) 452 561 of per e-mail naar f.roos@purmerend.nl